Apartment Mokotów, 190m2

area: 160 m

location: Warszawa

photography: Rafał Poławski